باز هم خبرهای انتخاباتی از هرگوشه ای سرازیر شده و به دست ما می رسد و خدا را شاکریم که می توانیم همچنان روشنگری کنیم.

بر اساس خبر ارسال شده از سوی یکی از منابع خبری مطمئن و مرتبط با لحظه به لحظه از سیاست، یکی از عناصر میانی و رابطان بین اصلاح طلبان ، گروهک منحله نهضت آزادی و همچنین دولت انگلیس دستگیر شده است.

برپایه این گزارش ، فرد یاد شده از افراد مورد اعتماد اصلاح طلبان ، نهضت آزادی و ابراهیم یزدی و همینطور دولت انگلیس بوده است که ماموریت داشته تا خاتمی و هاشمی را برای ثبت نام در انتخابات تحریک و تشویق کند.

مرحله دوم طرح این فرد ایجاد زمزمه های دوباره ای از طرح شکست خورده نظارت بین المللی بر انتخابات متعلق به گروهک غیر قانونی نهضت آزادی بوده است.

همچنین گفته می شود از منزل وی تعدادی اسناد و مدارک ساختگی برای زیر سوال بردن حکم حضرت امام ره در مورد نهضت آزادی بدست آمده است.

بر اساس این گزارش گروهک یادشده در نظر داشته با بهره گیری از فضای انتخابات همزمان اقدام به تخطئه دست خط حضرت امام در مورد ممنوعیت فعالیت نهضت آزادی نماید.

+ نوشته شده در چهارشنبه 25 اردیبهشت1392ساعت توسط فواد |